Accueil > Europa-programma > Herinneringseducatie en wereldburgerschap rond hedendaags massageweld

Herinneringseducatie en wereldburgerschap rond hedendaags massageweld

Gewapende conflicten, terroristische aanslagen en polariserende uitspraken zorgen voor een toename van racistisch en vijandig gedrag. Maar hoe hiermee omgaan en er weerstand tegen bieden ?

RCN Gerechtigheid & Democratie (RCN G&D) verzamelde verhalen van mensen die massageweld hebben beleefd. Deze getuigenissen stimuleren en inspireren de reflectie over hoe onze verantwoordelijkheid als wereldburger op te nemen en anderen daartoe te mobiliseren. Elk verhaal is een oproep om ons te verzetten tegen haat en om volgens onze gezamenlijke menselijke waarden van gerechtigheid, waardigheid en solidariteit te leven.

Waarom is het belangrijk om internationale misdaden te herinneren en de mechanismen die tot dit massageweld hebben geleid te analyseren en begrijpen ? Kunnen we leren uit het verleden en wat is de link met actief burgerschap ? We laten enkele experts aan het woord in onderstaand filmpje.

Test Patricia