Vormingen


Hoe op een gepaste manier lesgeven over onderwerpen als mechanismen van geweld en polarisatie ? Laat je met onze concrete didactische en inhoudelijke tips inspireren om gevoelige onderwerpen rond mechanismen van massageweld, dadergedrag evenals de opbouw en versterking van kritische burgerschap en democratie aan te pakken in de klas. Het educatieve team van RCN G&D biedt de mogelijkheid om personen op te leiden om nadien op een autonome manier met de educatieve koffer « Als het ginder is, is het hier » te werken.

Educatief materiaal :
De workshops zijn steeds vergezeld van ondersteunend educatief materiaal en documentatie uit onze educatieve koffer « Als het ginder is, is het hier ». Neem alvast een kijkje en download hier het gewenste materiaal (alleen reeks 1) of haal de educatieve koffer naar je klas en bestel hier.

Praktisch :

  • Kostprijs van de workshops en educatieve koffer is gratis.
  • Interesse in onze vorming ? Neem contact op met onze educatieve werking :
    pedagogie@rcn-ong.be
    +32 (0)2 347 02 70