Workshops

Wat kunnen verhalen van massageweld in Cambodja, Burundi of Rwanda ons leren over vandaag ? Hoe kan een analyse ervan bijdragen tot actief burgerschap, solidariteit en een respectvolle houding tegenover anderen ? In onze interactieve en participatieve workshops staat telkens een getuigenis en een bijhorend thema centraal.

 • Workshop 1 : Voorbij de hokjes… Hoe weerwerk bieden tegen stereotypen, vooroordelen en discriminatie.
  We delen mensen in groepen : man, vrouw, kind, volwassene,... Op zich, niets mis mee. Maar wat als die hokjes belemmerend werken en ze zorgen voor uitsluiting en discriminatie ?
 • Workshop 2 : Ik doe, dus ik ben ! Hoe we kritisch kunnen leren denken en kunnen reageren.
  Op straat, in het station of op school ben je getuige van pestgedrag. Reageer je ? Waarom grijpen we in bepaalde situaties wel en in andere niet in ? Aan de hand van de getuigenis van een persoon die de misdaden in Cambodja (1975-1979) heeft overleefd, leggen we linken met (groeps)conformisme, gehoorzaamheid en bystandergedrag. En hoe kunnen we dan wel reageren ?
 • Workshop 3 : Gerechtigheid en strijd tegen straffeloosheid.
  Massageweld is een complex fenomeen. Welke processen kunnen hiertoe leiden en welke internationale en nationale mechanismen bestaan er om genocide en massageweld tegen te gaan en gerechtigheid te brengen ?
 • Workshop 4 : 3,2,1, … Actie ! Hoe elkaar inspireren om als ’doodgewone helden’ verandering te brengen.
  Op welke manier pleegden gekende en minder gekende helden verzet in de geschiedenis ? En wat waren de gevolgen ? Deze verhalen kunnen ons inspireren om zelf een actieve rol op te nemen en ons te engageren iets in beweging te brengen in onze eigen leefwereld.

Educatief materiaal :
De workshops zijn steeds vergezeld van ondersteunend educatief materiaal en documentatie uit onze educatieve koffer « Als het ginder is, is het hier ». Neem alvast een kijkje en download hier het gewenste materiaal (alleen reeks 1) of haal de educatieve koffer naar je klas en bestel hier.

Praktisch :

 • Duur : 2 lesuren per workshop (De workshops sluiten inhoudelijk op elkaar aan. Afhankelijk van de noden en interesses van de leerkracht en leerlingen kan je de verschillende workshops afzonderlijk reserveren of combineren.)
 • Kostprijs van de workshops en educatieve koffer is gratis.
 • Interesse in één van onze workshops ? Neem contact op met onze educatieve werking :
  pedagogie@rcn-ong.be
  +32 (0)2 347 02 70