Accueil > Emploi> Postes Ouverts > Een Nederlandstalige educatief medewerker voor haar programma’s in (...)

Een Nederlandstalige educatief medewerker voor haar programma’s in Europa


RCN Justice & Démocratie is een Belgische NGO die sinds 1994 actief is in de wederopbouw van de rechtsstaat in verschillende landen in transitie (Rwanda, Burundi, de Democratische Republiek Congo, en Marokko). Met haar ondersteuning van de heropbouw van het rechtssysteem bereikt ze zowel instellingen als het sociale middenveld.
In Europa, en meer bepaald in België, werkt RCN Justice & Democratie rond wereldburgerschaps- en herinneringseducatie en sensibilisering van leerlingen van het secundair onderwijs, studenten hoger onderwijs, jongeren en professionele actoren van de onderwijs- en justitiesector, meer bepaald rond mechanismen die leiden tot geweld en polarisatie en hoe daar tegenin te gaan. RCN Justice & Democratie doet ook aan sensibilisering (outreach) rond processen van internationale misdaden. De uitdagingen en problemen van onze multiculturele samenleving, hun onderlinge samenhang en het toenemende extremisme, maken een beter inzicht in deze conflicten noodzakelijk om de wereld te begrijpen en zo te evolueren naar actief en open mondiaal burgerschap.

RCN J&D is op zoek naar een educatief medewerker (m/v/x) voor haar zetel in Brussel. Het betreft een contract voor een voltijd tewerkstelling van een bepaalde duur van 6 maanden.

De Educatief medewerker werkt nauw samen met de Franstalige educatief medewerker.

Verantwoordelijkheden :

- Organiseert, verzorgt en evalueert workshops en vormingen voor de diverse doelgroepen van het programma (leerlingen secundair onderwijs, jongeren, NGOs en universiteiten, actoren van de justitiesector)
- Draagt bij tot het dagelijkse beheer en de opvolging van activiteiten via de gebruikelijke middelen (chronogram, maandelijkse rapporten, …)
- Lijst de financiële en logistieke middelen op die nodig zijn voor het uitvoeren van de activiteiten
- Volgt het budget van het programma op met de financiële verantwoordelijke van de organisatie
- Draagt bij aan de promotionele en communicatieve activiteiten van het programma, identificeert mogelijkheden tot samenwerking en ontwikkelt operationele partnerschappen in het kader van het programma
- Zorgt voor de bekendmaking van het programma en ontwikkelt en verspreidt daartoe het nodige communicatiemateriaal (website, brochure, Facebook pagina…)
- Volgt bestaande partnerschappen en netwerken op en draagt bij aan de verdere uitbouw daarvan
- Draagt bij aan het uitwerken en de vormgeving van subsidieaanvragen
- Draagt bij aan de opstelling van het actieplan
- Draagt bij aan het opstellen van overeenkomsten met partners en dienstverleners
- Staat in voor de trimestriële en jaarlijkse rapportage over de gerealiseerde activiteiten en rapporten voor donoren.
- Draagt bij aan de strategische reflectie over de toekomstige orientatie van de programma’s

Gewenst profiel :

- Diploma in sociale of humane wetenschappen (onderwijskunde, communicatie, sociologie, pedagogie, psychologie, geschiedenis, criminologie, rechten, …)
- Minimum 2 jaar aantoonbare ervaring in een gelijkaardige functie met combinatie van vaardigheden in permanente vorming en communicatie
- Goede kennis van de onderwijssector en de sector van de mondiale vorming
- Kennis van technieken van groepsanimatie en visuele communicatie (internet en grafische vormgeving). Kennis van audio- en videomontage is een pluspunt
- Interesse voor en kennis van de mensenrechtensector, conflictpreventie en herinneringseducatie
- Perfecte kennis van het Nederlands en goede kennis van het Frans (mondeling en schriftelijk). Een goede kennis van het Engels is een pluspunt.

Looptijd : RCN Justice & Démocratie biedt een voltijds contract van bepaalde duur van 6 maanden aan

Aanvang : zo snel mogelijk Plaats : Brussel (België)

Voorwaarden : brutosalaris conform de sector, maaltijdcheques

Gelieve uw cv en motivatiebrief ten laatste op 7 juni 2019 per email te sturen naar Patricia Kela, job@rcn-ong.be, met vermelding « educatief medewerker » in het voorwerp van de mail. Gelieve tevens uw beschikbaarheid te vermelden in de motivatiebrief, samen met de contacten van drie referentiepersonen met betrekking tot uw laatst uitgeoefende functies. Informatie over RCN Justice & Démocratie kan U vinden op volgende website www.rcn-ong.be

RCN Justice & Démocratie respecteert gelijke kansen. We selecteren onze kandidaten op basis van hun kwaliteiten, vaardigheden, ongeacht leeftijd, sekse en afkomst.

Enkel weerhouden kandidaten worden gecontacteerd.

Documents joints