Oproep: klassen gezocht voor onderzoek!

Hoe denken de jongens en meiden in uw klas over (massa)geweld? Wanneer gaat iets te ver en is ingrijpen nodig? En welke reacties zijn acceptabel?

In samenwerking met Le Monde selon les Femmes doet RCN Gerechtigheid & Democratie een gender gebonden onderzoek naar de perceptie van (massa)geweld onder jongeren. Zijn er verschillen in hoe jongens en meiden aankijken tegen (massa)geweld? En wat met verschillen in handelingsperspectief: voelen leerlingen zich in staat om te reageren (of niet) op dit soort situaties…? Door dit onderzoek hopen we beter inzicht te krijgen in hoe we dit thema in de klas kunnen brengen (door de beelden aan te passen, de gekozen voorbeelden, de gebruikte vocabulaire…). Het doel: een checklist met tips en de juiste nuances op het gebied van gender als hulpmiddel voor iedereen werkt rond het thema (massa)geweld.

Doelgroep: leerlingen van de 3e graad secundair onderwijs (vanaf 16 jaar).

Instructies:

  • Het invullen van de vragenlijst per smartphone / computer duurt zo’n 15 à 20 minuten. Gegevens zijn vertrouwelijk en niet toe te leiden naar een specifieke leerling.
  • Het 1e deel van de vragenlijst gaat over de genocide op de Tutsi in Rwanda in 1994. Het 2e deel gaat over pesten (dichter bij de leefwereld van de leerlingen). Voorkennis is niet vereist. Hebben ze die wel? Ook goed!
  • We raden leerkrachten aan (indien mogelijk) een moment van debriefing te plannen nadat de leerlingen de enquête hebben ingevuld. Wilt u de vragenlijst gebruiken als startpunt voor een les over massageweld? Neem gerust eens een kijkje op onze site voor allerhande educatief materiaal.
  • Zijn er in uw klas ook leerlingen onder de 16? Deel de vragenlijst dan gerust met alle leerlingen, de resultaten van de leerlingen onder de 16 worden direct verwijderd.
  • Deelt u de vragenlijst met uw leerlingen, maar weten wij daar nog niet van? Gelieve ons dan te mailen met de details van uw klas (naam school, richting, niveau, jaar, aantal leerlingen). Zo kunnen we u op de hoogte houden van de resultaten.
  • De bevraging sluit 2 april eind van de dag.

Helpt u ons mee?

Bent u benieuwd hoe uw leerlingen tegen (massa)geweld aankijken? Geef ons een seintje via pedagogie@rcn-ong.be (gelieve het aantal klassen/leerlingen te specifiëren aan wie u de vragenlijst zal willen voorleggen).

Image by Peggy und Marco Lachmann-Anke @Pixabay


Leave a Reply

    Newsletter