Workshop 3 – Gerechtigheid en de strijd tegen straffeloosheid

“Gerechtigheid en de strijd tegen straffeloosheid”

Massageweld is een complex fenomeen. Komen tot gerechtigheid is onderdeel van het proces tot vrede en verzoening. Hoewel onmisbaar, omdat het ruimte biedt voor gesprek en om de feiten onder woorden te brengen, blijft het vaak een moeilijk proces.

Hoe doe je recht aan wat er is gebeurd? Hoe stel je de verantwoordelijkheid van eenieder vast? Welke (inter)nationale mechanismen bestaan er? En hoe draagt gerechtigheid bij aan de wederopbouw van de samenleving? Dat verkennen we samen!

Wilt u met deze workshop aan de slag?
U kunt al het materiaal zelfstandig gebruiken of u kunt bij ons een aanvraag doen, dan komen wij met plezier bij u in de klas.

De workshops, aansluitend op elkaar, zijn gemaakt om te combineren tot één traject, een parcours. Afhankelijk van de noden en interesses van u en uw leerlingen, kunnen ze echter ook individueel worden georganiseerd.

Duur? 2 lesuren per workshop (of alle workshops samen op één dag)

Of neem voor meer informatie contact met ons op via pedagogie@rcn-ong.be of +32 (0)2 347 02 70. 

Educatief materiaal

Hieronder kunt u het nodige materiaal behorend bij deze workshop downloaden

Handleiding voor de leerkracht

Link naar de Prezi presentatie

Quizizz workshop 3

Getuigenissen

Als het ginder is, is het hier – deel 3 : “Gerechtigheid brengen: moeilijke oefening, maar onmisbaar voor een duurzame vrede”

Thematische fiches

Context van het land

Overig materiaal

Ubutabera : Gerechtigheid in hetland van de duizend heuvels

Ga terug naar het overzicht


    Newsletter