Thema’s

Burundi : Animation communale 2013

JUSTITIE DICHTER BIJ DE BURGER

“Nabije justitie” (“Justice de proximité ») is geen concept dat gedefinieerd wordt in internationale verdragen of teksten, maar het werd ontwikkeld om de nood aan het verkleinen van de kloof tussen het gerechtssysteem en de burger aan te geven. RCN J&D heeft dit concept ontwikkeld en maakt er gebruik van in ontwikkelingslanden of landen die een zwaar conflict hebben doorgemaakt. Dit concept behelst het volgende: nabij in de tijd (een gerechtelijke uitspraak binnen een redelijke termijn), bereikbaar op het vlak van middelen (betaalbaar voor de burgers), nabij in de ruimte (geografisch niet te ver afgelegen), nabij op het vlak van legitimiteit en door de participatie van de burgers. Volgens dit concept moet justitie veel verder gaan dan enkel de toegang tot het gerechtsapparaat verbeteren via rechtsbijstand of rechtshulp om echt te beantwoorden aan de noden van de burgers en om het recht op een eerlijk proces te vrijwaren.

TRANSITIONAL JUSTICE

Transitional Justice werd wel gedefinieerd door de Verenigde Naties. Het

N’Djamena forum de sensibilisation sur les CAE 201

omvat alle processen en mechanismen die door een samenleving worden in het leven geroepen om een antwoord te bieden op de grootschalige misdaden die in het verleden begaan zijn. Transitional justice heeft als doel om de verantwoordelijken aan te duiden, recht te laten geschieden en verzoening mogelijk te maken.

Het kan zowel gaan om gerechtelijke als om niet-gerechtelijke mechanismen, vervolging van individuen, schadevergoedingen, onderzoeken die erop gericht zijn om de waarheid aan het licht te brengen, een hervorming van de instellingen, controles ontslagen of een combinatie van deze maatregelen. RCN J&D voegt hier de dimensie « pluraliteit » aan toe. Zo worden de internationale normen gevaloriseerd, maar ook lokale waarden en gewoontes, formele en informele mechanismen en innoverende toepassingen.