Multimedia

“Grondbezit toegankelijk voor vrouwen”

In het kader van ‘Het programma voor bemiddeling van conflicten rondom grondbezit en de toegang van vrouwen tot het land (2012-2015)” maakten het lokale team van RCN G&D en haar partners uit het maatschappelijk middenveld en de ‘Conseil National des Femmes (CNF)’ een film “Rwanda: Beyond Raising Awareness“, gevuld met getuigenissen van begunstigden. In november 2013 werd het project voor zijn kwaliteit onderscheiden door het Fonds voor gelijkheid der seksen van de VN-Vrouwen, de entiteit voor gendergelijkheid van de Verenigde Naties.

“Als het ginder is, is het hier” – Radioreeks

Als het ginder is, is het hier, reeks I : Levensverhalen van ...

Radioreeks “Als het ginder is, is het hier” : 11 portretten van vaandeldragers van rechtvaardigheid, gerealiseerd door Pascaline Adamantidis.

In deze reeks nemen mensen het woord die zich elk op hun manier verzet hebben tegen massageweld. Maak kennis met elf inspirerende mensen die elk hun verhaal vertellen over discriminatie, (de)kolonisatie, trauma(verwerking), vluchten, verzet en wederopbouw.

Beluister de getuigenissen

Meer informatie:

Een korte biografie van elke spreker, met suggesties voor verdiepende vragen vindt u in bijbehorende de educatieve koffer. De getuigenissen duren elk een 25-tal minuten en zijn een Vlaamse vertaling uit het Frans.

“Als het ginder is, is het hier” – Videoreeks

De serie “Als het ginder is, is het hier” bestaat uit getuigenissen van 4 opmerkelijke mensen die zich elk op hun eigen manier hebben verzet tegen genocide en/of misdrijven tegen de mensheid. In 4 afleveringen, elk met een eigen thema, benoemen deze verhalen manieren om onbeschrijflijke crisis in Rwanda, Burundi en Cambodja te doorstaan. De geïnterviewden nemen je mee in inspirerende verhalen over hoe zij de horror hebben beleefd, daarmee de confrontatie zijn aangegaan en deze hebben doorstaan.

“Spreken over Gerechtigheid”

Filmproductie “Spreken over Gerechtigheid”. Een kijk op een decenia van activiteiten van RCN G&D (1994-2004), gerealiseerd door Pascaline Adamantidis.

Deze film bespreekt de notie van gerechtigheid door middel van getuigenissen van verschillende actoren (rechters, advocaten, traditionele chefs, psychotherapeuten, acteurs, etc.) uit Rwanda, Burundi, DR Congo, Haiti en de Rwandese diaspora in België. Daarin komt de overtuiging naar voren dat hoe meer er recht is, hoe meer de mens tevoorschijn komt. De film doorkruist meerdere contexten en toont de vraag om gerechtigheid van begunstigden en de doordachte antwoorden daarop van onze organisatie in samenwerking met haar partners. De film stelt vragen bij een rechtspraak die zich elders afspeelt, de moielijkheden van een interventie van een NGO van juristen in fragiele contexten en de hoop dat de acties van RCN G&D iets brengen in dergelijke contexten.

Bekijk hier korte trailer van de film (6 min). U kunt de gehele film op DVD (FR/NL/ENG) gratis bestellen via info@rcn-ong.be.

thumb_Dits_de_Justice-2-ba2dc-1448533230

Assisen Rwanda 2001

De (Franstalige) website over de rechtsgang misdrijven gepleegd tijdens de genocide op de Rwandeze Tutsi’s in 1994, waarvan de berechting plaatsvond in 2001 voor het hof van Assisen te Brussel.

Assises_Rwanda_2001-26753

Waarom is het belangrijk om internationale misdaden te onthouden?”

Herinneringseducatie biedt de mogelijkheid om zich bewust te raken van principes van menselijkheid, die door dergelijke gruwelijke misdaden worden geschaad. Het biedt sleutels tot analyse en het begrijpen van mechanismen die tot dit massageweld hebben geleid en legt de link met actief burgerschap. In deze video laten we enkele experts aan het woord die antwoord geven op deze belangrijke vraag.

“Van gerechtigheid tot herinnering… Ervaringen van  RCN G&D in België”

“Van gerechtigheid tot herinnering” schetst de geschiedenis van RCN G&D in België door de mensen die deze geschiedenis zelf geschreven hebben aan het woord te laten. Ook wordt duidelijk hoe RCN G&D zich geleidelijke positioneerd heeft binnen de sector van het herinneringswerk. Dit terugkijken op de bijzondere ervaring van de organisatie helpt niet alleen het verband tussen het herinneringswerk en de strijd voor gerechtigheid te verklaren, maar ook kwestie van de herinnering voor een diaspora getekend door internationale misdaden.