“Als het ginder is, is het hier”: 11 geëngageerde levensverhalen

Kruisend door Rwanda, Burundi, Democratische Republiek Congo, Cambodja, Bosnië-Herzegovina en België presenteert RCN Gerechtigheid en Democratie opvallende verhalen.

si c'est là c'est iciDe serie “Als het ginder is, is het hier” bestaat uit 11 protretten van personen die misdaden van genocide of tegen de menselijkheid hebben meegemaakt en die ieder een eigen manier hebben gevonden om met dergelijke crisis om te gaan.  De getuigen vormen een voorbeeld van mensen die de horror hebben meegemaakt en dit te boven zijn gekomen.

Al deze personen zijn geboren voor de periode van onafhankelijkheid; allen hebben herinneringen aan decolonisatie en repressie; en in alle gevallen hebben zij een genocide, misdaad tegen de menselijkheid, politieke, judiciaire, moorddadige crisis beleefd.

RCN Gerechtigheid en Democratie gaf de ruimte aan 11 mensen met een verbasingwekkende levensloop die als voorbeeld mag dienen. Zij nemen het woord en nodigen ons, burgers, uit om deze crisis vanuit een ander prespectief te bekijken. Wie weet dat deze getuigenissen ons toestaan om een juistere houding aan te nemen, of in ieder geval met meer kennis. Deze getuigenissen zetten aan tot denken over wereldburgerschap en gerechtigheid en moedigen aan jezelf de vraag te stellen ‘en ik, wat kan ik doen?’

Deze 11 getuigenissen zijn als een gids voor discussie over actuele maatschappelijke vraagstukken. De gebeurtenissen uit het verleden vormen het startpunt voor reflectie over problemen van vandaag de dag. Want: “Als het ginder is, is het hier”. Daar zijn we van overtuigd. Dat wat gisteren is gebeurd, helpt ons vandaag om de wereld van morgen te bouwen.

  • De serie is vanuit het Frans vertaald naar het Engels, Kinyarwanda, Kirundi en Nederlands.
  • Wilt u de originele (Franstalige) versie van de getuigenissen (50 min per getuigenis) op CD ontvangen (gratis), stuur dan een mail naar info@rcn-ong.be.

12_Histoire Onze Voix

Hieronder beluistert u de getuigenissen in een verkorte Nederlandse vertaling (ong. 20-25 min per getuigenis):

Meer informatie over de sprekers (korte biografie, verdiepende vragen)


Leave a Reply