Workshops

De opkomst van extremen, geweld en conflicten in de wereld vormen dagelijks een uitdaging voor onze vrijheid. Gaat dit mij aan? Hoe te reageren? Wat leren verhalen van massageweld in Cambodja, Rwanda en Burundi ons over vraagstukken van nu? Aan de hand van verhalen van hen die van massageweld hebben meegemaakt, leren we de mechanismen die ten grondslag liggen aan deze gruweldaden beter begrijpen. Zij helpen ons beseffen waarom solidariteit en respect voor de ander zo belangrijk zijn en welke rol wij daarin spelen. Onze workshops zijn interactief en zoeken naar linken tussen de geschiedenis en de leefwereld van jongeren.

Ons team komt graag langs bij u in de klas en/of bereidt u voor om zelf een (of meerdere) workshop(s) te begeleiden. Kies zelf welke formule het beste bij u past!

Workshop 1: “Voorbij de hokjes… Hoe weerstand te bieden tegen stereotypen, vooroordelen en discriminatie”.

We delen mensen in groepen in: man, vrouw, kind, volwassene … Op zich niets mis mee. Maar wat als die hokjes belemmerend werken en zorgen voor uitsluiting en discriminatie? Waar komen deze ideeën vandaan en hoe kunnen we nare gevolgen ervan vermijden? Dat ontdekken we samen in deze workshop.

Workshop 2: “Ik doe, dus ik ben! Hoe leren kritisch te denken én reageren”.

Op straat, in het station of op school ben je getuige van pestgedrag. Reageer je? Waarom grijpen we in sommige situaties wel in en in andere niet? Terwijl we de processen onder de loep nemen die gewone mensen kunnen omvormen tot beulen (conformisme, groepsdruk, gehoorzaamheid aan autoriteit en bystandergedrag), stimuleren we de jongeren deze te herkennen en zich hiertegen te beschermen.

Workshop 3: “Gerechtigheid en strijd tegen straffeloosheid”.

Massageweld is een complex fenomeen. Komen tot gerechtigheid is onderdeel van het proces tot vrede en verzoening. Hoewel onmisbaar, omdat het ruimte biedt voor gesprek en om de feiten onder woorden te brengen, blijft het vaak een moeilijk proces. Hoe doe je recht aan wat er is gebeurd? Hoe stel je de verantwoordelijkheid van eenieder vast? Welke (inter)nationale mechanismen bestaan er? En hoe draagt gerechtigheid bij aan de wederopbouw van de samenleving? Dat verkennen we samen!

Workshop 4: “ 3,2,1, … Actie! Inspireer elkaar tot verandering en word een ‘doodgewone held’ in jouw omgeving”.

Hoe boden gekende en minder gekende helden verzet in de loop van de geschiedenis? Laat je inspireren door prikkelende verhalen en ontdek hoe je zelf een actieve rol op kan nemen en het verschil kan maken in jouw omgeving.

Praktisch:

Met veel plezier komen onze animatoren langs in uw klas of bereiden we u voor om de workshops zelf te geven. De workshops, aansluitend op elkaar, zijn gemaakt om te combineren tot één traject, een parcours. Afhankelijk van de noden en interesses van u en uw leerlingen, kunnen ze echter ook individueel worden georganiseerd.

Duur? 2 lesuren per workshop (of alle workshops samen op één dag)

Wie?

–           Leerlingen derde graad secundair onderwijs

–           Socioculturele (jeugd)verenigingen

–           Studenten hoger onderwijs

Prijs? Gratis

Ondersteunend materiaal:

  • Prezi presentatie met video’s van getuigen van massageweld en andere voorbeelden die aanzetten tot denken en aansporen tot discussie.  
  • Handleiding voor de leerkracht
  • Thematische fiche

Interesse? Vraag een workshop(traject) aan (of het ondersteunend materiaal om deze zelf te begeleiden) of neem contact met ons op voor meer informatie via pedagogie@rcn-ong.be of +32 (0)2 347 02 70.


Leave a Reply