België – Europa

In België nodigt RCN Gerechtigheid & Democratie burgers uit om zich vragen te stellen bij polarisatie, uitsluiting, discriminatie en andere mechanismen die leiden tot (massa)geweld. Bovendien moedigt RCN G&D eenieder aan om een kritisch en actief (wereld)burgerschap op te bouwen. De kern van onze aanbod? Persoonlijke verhalen van zowel slachtoffers van als verantwoordelijke voor massageweld. Deze getuigenissen zetten aan tot denken: hoe zouden we zelf handelen? Hoe kunnen we onze verantwoordelijkheid als (wereld)burger opnemen en anderen daartoe inspireren?

RCN Gerechtigheid & Democratie maakt het deel uit van het Bijzonder Comité voor Herinneringseducatie (BCH).

Waarom is het belangrijk om internationale misdaden te herinneren en de mechanismen die tot dit massageweld hebben geleid te analyseren en begrijpen? Kunnen we leren uit het verleden en wat is de link met actief burgerschap? We laten enkele experts aan het woord:

https://www.youtube.com/watch?v=CBuJsBoBssQ 

Interesse in onze workshops, vormingen of didactisch materiaal?

Ontdek ons educatief aanbod 

Lopend programma:

2017 – 2021 « Bijdrage aan de opbouw van kritisch burgerschap en de rechtstaat door overdracht van herinnering en educatie van mondiaal en solidair burgerschap »

RCN G&D kiest ervoor om in België op te treden met als doel bij te dragen aan een beter begrip van de globale dynamieken van geweld, conflicten, massamisdaden en de mechanismen die daartoe leiden. Dit vanuit de gedachte dat erger kan worden voorkomen door te strijden tegen mechanismen als discriminatie, uitsluiting, radicalisering en polarisatie. Gedurende het project tracht RCN G&D aan de ene kant het kritisch denken op scholen te stimuleren rondom mechanismen van geweld, polarisatie en manieren om zich hiertegen te verzetten. Aan de andere kant poogt RCN G&D (toekomstige) professionals in justitie en de rechtshandhaving te versterken wanneer zij in hun werk meer geconfronteerd worden met de gevolgen van conflicten wereldwijd (terrorisme, migratie, radicalisering, racisme, discriminatie, spanningen rondom identiteit…).

Raadpleeg ons educatief aanbod  en onze partners .

Overzicht van voorbije projecten:

  • april 2014 – april 2016: De herinnering aan internationale misdaden levendig houden en zo de burgers wakker maken
  • januari 2013 – juni 2015: “Sensibiliseren van het Europese publiek rond conflictpreventie aan de hand van radioverhalen”
  • 2011 – 2013: “Sensibiliseren van het Belgische publiek rond conflictpreventie aan de hand van radioverhalen”
  • 2009 – 2010: “Pilootproject sensibilisering”
  • 2007: Organisatie van het symposium “Plicht om te zien”
  • 2006 – 2008: Realisatie van de radioserie “Als het ginder is, is het hier”
  • 2005: Realisatie van de film “Spreken over gerechtigheid”
  • 2002 – 2004: “Dialoog binnen de Rwandese diaspora in België”
  • 2001 – 2002: Geluidsopname van het proces “De Vier van Butare” op basis van de wet op de universele bevoegdheid