Workshop 2 – Ik doe, dus ik ben!

“Ik doe, dus ik ben! Hoe leren kritisch te denken én reageren”

Op straat, in het station of op school ben je getuige van pestgedrag. Reageer je? Waarom grijpen we in sommige situaties wel in en in andere niet? Terwijl we de processen onder de loep nemen die gewone mensen kunnen omvormen tot beulen (conformisme, groepsdruk, gehoorzaamheid aan autoriteit en bystandergedrag), stimuleren we de jongeren deze te herkennen en zich hiertegen te beschermen.

Commons Wikipedia

Wilt u met deze workshop aan de slag?
U kunt al het materiaal zelfstandig gebruiken of u kunt bij ons een aanvraag doen, dan komen wij met plezier bij u in de klas.

De workshops, aansluitend op elkaar, zijn gemaakt om te combineren tot één traject, een parcours. Afhankelijk van de noden en interesses van u en uw leerlingen, kunnen ze echter ook individueel worden georganiseerd.

Duur? 2 lesuren per workshop (of alle workshops samen op één dag)

Of neem voor meer informatie contact met ons op via pedagogie@rcn-ong.be of +32 (0)2 347 02 70. 

Educatief materiaal

Hieronder kunt u het nodige materiaal behorend bij deze workshop downloaden

Handleiding

Link naar de prezi-presentatie

Quizizz workshop 2

Getuigenissen

Als het ginder is, is het hier – deel 2 “De mechanismen die leiden tot massageweld”

Thematische fiches

Context van het land

Video vechtpartij

Ga terug naar het overzicht


    Newsletter