Workshop 2 – Ik doe, dus ik ben!

“Ik doe, dus ik ben! Hoe leren kritisch te denken én reageren”

Op straat, in het station of op school ben je getuige van pestgedrag. Reageer je? Waarom grijpen we in sommige situaties wel in en in andere niet? Terwijl we de processen onder de loep nemen die gewone mensen kunnen omvormen tot beulen (conformisme, groepsdruk, gehoorzaamheid aan autoriteit en bystandergedrag), stimuleren we de jongeren deze te herkennen en zich hiertegen te beschermen.

Credit: Tyler Carpenter

Wilt u met deze workshop aan de slag?
U kunt al het materiaal zelfstandig gebruiken of u kunt bij ons een aanvraag doen, dan komen wij met plezier bij u in de klas.

De workshops, aansluitend op elkaar, zijn gemaakt om te combineren tot één traject, een parcours. Afhankelijk van de noden en interesses van u en uw leerlingen, kunnen ze echter ook individueel worden georganiseerd.

Duur? 2 lesuren per workshop en maximum 2 workshops per lesdag.

Educatief materiaal

Hieronder kunt u het nodige materiaal behorend bij deze workshop downloaden.

Handleiding

Getuigenissen

Thematische fiches

Context van het land

Video vechtpartij

Ga terug naar het overzicht