Juin 2014 – RCN J&D breidt haar educatief en sensibilisatieproject rond hedendaagse internationale conflicten uit naar Nederlandstalige scholen in Vlaanderen en Brussel

RCN Justice & Démocratie is een Belgische NGO die sinds 1994 projecten uitvoert rond de wederopbouw van de rechtsstaat in verschillende landen in transitie. Met haar ondersteuning van de heropbouw van het gerechtssysteem bereikt ze zowel instellingen als de civiele maatschappij. Ze is vooral actief in landen die getekend zijn door grootschalige en bloedige crisissen, in het bijzonder Rwanda, Burundi, de Democratische Republiek Congo en Tsjaad.

Om de acties van RCN J&D in deze transitielanden kracht bij te zetten is de organisatie in 2001 begonnen met projecten in België. Deze acties vervolledigen ons werk omdat ze erover waken dat recente internationale misdaden niet vergeten worden. Ze versterken de herinnering eraan door Belgische en Europese burgers aan te sporen om in actie te komen en hun verontwaardiging te tonen. Ze helpen hen daarnaast ook stil te staan bij de fundamentele vragen die deze misdaden oproepen. De uitdagingen en de problemen van onze multiculturele wereld, de globale verwevenheid en de opkomst van extremismen maken volgens ons het begrip van hedendaagse internationale conflicten noodzakelijk, om de huidige wereld te kunnen ontcijferen en een open en actief burgerschap op te bouwen.

In het licht van deze vaststellingen en op basis van getuigenissen van mensen die dergelijke internationale misdaden hebben meegemaakt (hetzij als slachtoffer, als dader of als burger die geweigerd heeft eraan deel te nemen) heeft RCN Justice & Démocratie in 2009 in België een educatief en sensibilisatieproject opgezet rond de herinnering van recente misdaden (Cambodja, Bosnië, Burundi, Democratische Republiek Congo, Rwanda) en rond geweldpreventie voor middelbare scholen, NGO’s, universiteiten en de diaspora. RCN J&D wil met dit programma de getuigenissen ook verspreiden in heel Europa.3_Temoins_31675

Recent ontving RCN Justice & Démocratie een nieuwe financiering van de Belgische overheid (FOD Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) waardoor dit aanbod vanaf het najaar wordt uitgebreid naar Nederlandstalige scholen en universiteiten.

Voor het aanbod (weldra beschikbaar in het Nederlands), zie

Om een uittreksel van de interviews te beluisteren (ook beschikbaar in het Nederlands): https://rcn-ong.be/?p=3202 (link onderaan de pagina: 11 récits)

Voor meer inlichtingen, contacteer: martien.schotsmans@rcn-ong.be

Geïnteresseerd om zelf hieraan mee te werken ? Zie ons jobaanbod: http://www.rcn-ong.be

 

 


Laisser un commentaire